V košíku máte 0 položek

Volejte 777 855 100

Kategorie
Facebook

 Obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující)
a provozovatelem internetového obchodu kamisport.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je Karel Čámský - Kamisport, Na Groši 1156/7, Praha 10, 102 00, IČO: 87342871.

1. Objednání zboží

Kupující si může objednat zboží pomocí nákupního košíku na našem internetovém obchodě
Pokud se Vám nedaří objednat zboží v našem internetovém obchodě je možné nás kontaktovat na info@kamisport.cz nebo telefonicky na +420 777855100, +420 731137580
Prodávající potvrdí Kupujícímu objednávku emailem nebo telefonicky nejpozději do 24 hodin.
Poté, co Kupující obdrží e-mailem nebo telefonicky potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním objednávky dává Kupující Prodávajícímu souhlas k shromažďování
a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

2. Způsoby platby a cena

V hotovosti při převzetí dobírky.
Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo PPL.
Platíte až při převzetí zboží.
V hotovosti při osobním převzetí.
Bankovním převodem
Po vyplnění a odeslání objednávky, proveďte platbu na základě údajů, které obdržíte
v potvrzení objednávky (včetně platby za dopravu, pokud váš nákup nepřesáhne 15000 Kč), nezapoměňte vyplnit variabilní symbol (číslo objednávky). Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.
Číslo účtu pro zasílání plateb je: 2105967030/2700.
Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné
v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny ceny jsou uváděny jako konečné.
Pro zásilky v hodnotě vyšší než 15.000,- Kč je balné a poštovné zdarma.

3. Způsob dodání

Prostřednictvím České pošty - zásilka EMS (120,-Kč), cenný balík (100,-Kč) nebo prostřednictvím PPL – standardní balík (80,-Kč), které zboží doručí na uvedenou adresu
v objednávce.
Pokud nebudete doma zastiženi, můžete si zboží vyzvednout na Vaší poště či terminálu PPL, případně si objednat opakované doručení. Platí pouze pro ČR.
Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.
Zboží se Vám snažíme dodat v co nejkratším termínu, pokud je skladem expedice probíhá do 48 hodin.
Pokud zboží není skladem nebo ho z jiného důvodu není možné doručit do 48 hodin, oznámíme vám to prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
Možnost osobního vyzvednutí po vzájemné dohodě.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Dle ust. §53 odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v pl. znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů.
Na vrácení zboží nás prosím předem upozorněte telefonicky na tel:
+420 777855100, +420 774344600 nebo emailem: info@kamisport.cz.

Upozorňujeme, že toto ustanovení zákona (§53/7 OZ ) nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Vrácené zboží by mělo být kompletní včetně obalu a všech dokumentů, nepoužívané a nepoškozené.

Ke zboží přiložte pokud možno doklad o koupi. Pokud možno zboží zabalte do další krabice tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze za zboží vám budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů od doručení zboží na naši adresu. Pokud požadujete vrácení peněz jiným způsobem, sdělte to ve Vašem projevu vůle k odstoupení od smlouvy.

Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, poškozením nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak obvykle děje formou zaúčtování náhrady škody a nutných nákladů spojených s vrácením zboží do vracené kupní ceny.

Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího: Karel Čámský, Na Groši 1156/7, Praha 10, 102 00. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, s originální etiketou, schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být doklad o koupi v našem obchodě - faktura.
Po obdržení takto vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů, ale zpravidla obratem, zákazníkovi vrátí zpět částku zaplacenou za zboží způsobem, na kterém se oba dohodnou.

Mezi tyto vracené finanční částky pak patří rovněž náklady na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel na základě uzavřené smlouvy uhradil vedle kupní ceny. Do toho rámce lze zařadit např. položky označované jako poštovné a balné. Až následné vrácení výrobku podnikateli však provádí spotřebitel již na vlastní náklady.

Poplatky za balné a poštovné jsou vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené. 
Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na Vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Pokud je speciálně pro zákazníka objednáno nestandardní zboží, které není prodávajícím běžně nabízeno, bude na tento fakt zákazník upozorněn a poté již jeho vrácení či jeho výměna nejsou možné.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.5. Výměna zboží

V případě potřeby vám nepoužité, nepoškozené zboží, s originální etiketou vyměníme za jiné, správné velikosti či barvy.
Pro výměnu zboží potřebujeme kopii dokladu o koupi v našem obchodě.
Pokud chcete zboží vyměnit, kontaktujte nás telefonicky a po vzájemné dohodě stačí zboží zaslat doporučeným balíkem na naši adresu.
Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.
Pokud je speciálně pro zákazníka objednáno nestandardní zboží, které není prodávajícím běžně nabízeno, bude na tento fakt zákazník upozorněn a poté již jeho vrácení či jeho výměna nejsou možné.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:
Kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
Kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje
Kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
V případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
Kdy se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje
V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

7. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
Záruční doba je poskytována 24 měsíců.

8. Reklamace

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Pokud dojde k poruše zboží v záruční lhůtě kontaktujte nás prosím telefonicky na
+420 777855100, +420 774344600 nebo emailem na info@kamisport.cz Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace si prosím připravte (nebo nám zašlete) následující údaje:
Jméno a Příjmení a kontakt na vás.
Číslo objednávky (přišlo Vám v potvrzení o objednávce) nebo číslo dokladu, který jste obdrželi spolu se zbožím.
Druh zboží k reklamaci.
Specifikujte prosím druh závady zboží.
Kupující reklamuje zboží na adresu sídla Prodávajícího: Karel Čámský, Na Groši 1156/7, Praha 10, 102 00. Ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně nebo e-mailem doručí Prodávajícímu. Lhůta 30 dnů se počítá od následujícího dne po dni uplatnění reklamace. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci se doporučuje přiložit kopii dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží, jinak se spotřebitel vystavuje riziku, že nebude možno ověřit jeho oprávnění k uplatnění reklamace. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je vhodné aby Kupující předložil rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.
Pokud byla reklamace neoprávněná, Prodávající má dle zákona právo reklamaci zamítnout.
Nárok na reklamaci zaniká, pokud zboží bylo reklamováno po záruční době, pokud bylo poškozeno - zásahem vyšší moci, mechanickým poškozením (např. protržením), běžným používáním, nesprávným použitím.
Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Prodávajícímu. 
V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.
V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně toto písemně oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.

9. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kamisport.cz veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání objednávky Kupujícím.
Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného.

Zákaznický servis

Nevíte si rady s výběrem?
Potřebujete radu nebo doplňující informace?

Jsme Vám k dispozici:
info@kamisport.cz

+420 777 855 100 Karel

+420 774 344 600 David

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o. | © 2012 - 2019 Copyright