V košíku máte 0 položek

Volejte 777 855 100

Kategorie
Facebook

 Půjčovní řád

Půjčovní řád

Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která
obsahuje seznam zapůjčeného sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu
půjčovného dále jen „půjčovné“, celkovou cenu „vratné zálohy“ a termín zapůjčení určený datem
vypůjčení a datem vrácení.

1. Rezervaci vybavení můžete provést následujícími způsoby: emailem (info@kamisport.cz), telefonicky (777 855 100 nebo 774 344 600) nebo osobně na výdejně v otvíracích hodinách.

2. Půjčovné je splatné: rezervace 0-7 dní před převzetím vybavení - hotově při převzetí, rezervace 8 a více dní - záloha min. 30% hotově nebo bankovním převodem.

3. Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení vratné zálohy splatné při převzetí vybavení. Vratná záloha musí být složena v hotovosti. Výše zálohy (viz. Ceník půjčovného).

4. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky.

5. Při ztrátě či odcizení vybavení uhradí nájemce v plné výši cenu uvedenou ve smlouvě pod položkou „vratná záloha“.

6. Pronajímatel má právo použít vratné zálohy na úhradu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

7. Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

8. Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného.

9. Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 200,- Kč.

10. Vybavení je nutné vrátit na pobočce pronajímatele, v které vybavení převzal.

11. Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.

12. Nevrátí-li nájemce vybavení do 10-ti dnů ode dne vrácení, propadá vratná záloha pronajímateli na zaplacení vzniklé škody. Tímto aktem se vybavení stává majetkem nájemce.

13.Zrušení rezervace je možné provést emailem (info@kamisport.cz), telefonicky (777 855 100 nebo 774 344 600) nebo osobně na výdejně pronajímatele.

14.Zrušení rezervace podléhá storno poplatkům:

Počet dní od data vypůjčení Storno poplatek z ceny půjčovného:
8 a více dní 0%
0 až 7 dní 50%
po dni vypůjčení 100%

15. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu.


Tento půjčovní řád upravuje práva a povinnosti mezi pronajímatelem společností KAMISPORT se
se sídlem Na Groši 1156/7, Praha 10, PSČ: 102 00, IČO: 87342871

Zákaznický servis

Nevíte si rady s výběrem?
Potřebujete radu nebo doplňující informace?

Jsme Vám k dispozici:
info@kamisport.cz

+420 777 855 100 Karel

+420 774 344 600 David

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o. | © 2012 - 2019 Copyright