V košíku máte 0 položek

Volejte 777 855 100

Kategorie
Facebook

 Reklamační řád

Reklamační řád:

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Pokud dojde k poruše zboží v záruční lhůtě kontaktujte nás prosím telefonicky na
+420 777855100, +420 774344600 nebo emailem na info@kamisport.cz

Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace si prosím připravte (nebo nám zašlete) následující údaje:
Jméno a Příjmení a kontakt na vás.
Číslo objednávky (přišlo Vám v potvrzení o objednávce) nebo číslo dokladu, který jste obdrželi spolu se zbožím.
Druh zboží k reklamaci.
Specifikujte prosím druh závady zboží.

Kupující reklamuje zboží na adresu sídla Prodávajícího: Karel Čámský, Na Groši 1156/7, Praha 10, 102 00. Ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu.Reklamované zboží zasílejte na adresu kamenného obchodu Bělehradská 685/57, 120 00, Praha 2.
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně nebo e-mailem doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady.
Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu.
Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.
Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.
Nárok na reklamaci zaniká, pokud zboží bylo reklamováno po záruční době, pokud bylo poškozeno - zásahem vyšší moci, mechanickým poškozením (např. protržením), běžným používáním, nesprávným použitím.
Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít.
Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.
V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.
Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Zákaznický servis

Nevíte si rady s výběrem?
Potřebujete radu nebo doplňující informace?

Jsme Vám k dispozici:
info@kamisport.cz

+420 777 855 100 Karel

+420 774 344 600 David

Vytvořila společnost Nový Web s.r.o. | © 2012 - 2019 Copyright